برچسب: الکتروموتور تکفاز

  • الکتروموتور لباسشویی صنعتی

    الکتروموتور لباسشویی صنعتی

    الکتروموتور لباسشویی صنعتی امروزه به طور معمول از الکتروموتورهای القایی سه فاز بر روی ماشینهای لباسشویی صنعتی استفاده میشود . که دور آنها توسط اینورتر و تغییر فرکانس کنترل میشود. در گذشته نه چندان دور و بر روی ماشین لباسشویی های صنعتی که فاقد اینورتر  هستند , از الکتروموتورهای به اصطلاح دو دور ( دالاندر […]