برچسب: بهداشت

  • عفونی شویی دو درب

    عفونی شویی دو درب

    عفونی شویی دو درب عفونی شویی یکی از بخش های مهم بیمارستان واحد لنژری بوده و از نظر بهداشت و انتشار عفونت اهمیت زیادی دارد . جهت کنترل عفونت در این واحد و عدم انتقال میکروارگانیسم ها ، شستشوی منسوجات ، البسه و . . . . ، به تفکیک غیرعفونی و عفونی صورت می […]