برچسب: تاریخچه اطو

  • تاریخچه اطو

    تاریخچه اطو

    تاریخچه اطو تاریخچه اطو اتو زدن یعنی از بین بردن چین و چروک پارچه با فشار واستفاده از یک وسیله ی گرم است . که در گذشته برای ایجاد فشار از اجسام معمولاً آهنی سنگین استفاده میکردند. با اطلاعات به دست آماده تاریخچه اطو به چین باز میگردد: اولین بار از فلز گرم برای اتو […]