برچسب: تاریخچه شستشوی صنعتی البسه

  • تاریخچه شستشوی صنعتی البسه

    تاریخچه شستشوی صنعتی البسه

    تاریخچه شستشوی صنعتی البسه تاریخچه شستشوی صنعتی البسه از آنجایی شروع شد که : قبل از اختراع (صنعتی) ماشین لباسشویی شستشوی البسه باید با دست انجام میشد. حتی برای شستشوی خانگی این نیازمند یک فرایند بود ، بنابراین تصور کردن آن دشوار نیست ، برای صنایع اولیه چقدر چالش برانگیز است. شستن با دست شامل […]