برچسب: تمسه

  • تسمه ماشین لباسشویی

    تسمه ماشین لباسشویی

    تسمه ماشین لباسشویی در ماشینهای لباسشوی برای انتقال قدرت از الکتروموتور به سبد دستگاه و ایجاد چرخش در آن از تسمه استفاده میشود. در ماشین لباسشویی های خانگی مدلهای بدون تسمه و به اصطلاح دایرکت که الکتروموتور مستقیم به سبد متصل هست نیز وجود دارد ولی لباسشویی های صنعتی به دلیل ظرفیتهای بالایی که دارند […]