برچسب: دستورالعمل شستشوی البسه سالمندان

  • دستورالعمل شستشوی البسه سالمندان

    دستورالعمل شستشوی البسه سالمندان

    شستشوی البسه سالمندان در خانه سالمندان و مراکز نگهداری از سالخوردگان ، ضرورت رعایت تمام استانداردهای بهداشتی نه تنها برای سلامتی ساکنین بلکه برای سلامتی کارکنان و همچنین برای سلامتی کسانی که از این مراکز بازدید میکنند الزامی است . دستورالعمل شستشوی البسه سالمندان همچنین باعث اطمینان خاطر خانواده های افراد تحت مراقبت نسبت به […]