برچسب: سوپرهیتر

  • اکونومایزر (Economizer) چیست ؟

    اکونومایزر (Economizer) چیست ؟

    اکونومایزر (Economizer) چیست ؟ گازهای داغی که از درون بویلر و سوپرهیتر عبور می کنند، در زمان خروج همچنان داغ می باشند. لذا می توان از انرژی حرارتی موجود در این گازها، برای افزایش راندمان بویلر استفاده کرد. برای این منظور، گازهای داغ را از درون اکونومایزر که جزو مبدلهای حرارتی به حساب می آید […]