برچسب: شستشوی قدیمی

  • تاریخچه خشکشویی

    تاریخچه خشکشویی

    تاریخچه خشکشویی طبق اعلام DLI ، تمیز کردن خشک به دوران باستان باز می گردد . تاریخچه خشکشویی سوابق مربوط به روشهای تمیز کردن وسایل ظریف در ویرانه های پمپئی که شهری در امپراتوری روم بوده یافت شده است. که با فوران کوه وسوویوس در سال ۷۹ تجزیه شده است. در آن روزها ، لباسهای […]