برچسب: طریقه قرار گیری ماشین آلات رختشویخانه

  • اصول طراحی و چیدمان ماشین آلات

    اصول طراحی و چیدمان ماشین آلات

    اصول طراحی و چیدمان ماشین آلات هدف از طراحی چیدمان: چید مان تسهیلی بر ترتیب دهی به تجهیزات ، ایستگاه های کاری ، محوطه های انبار راهروها و محوطه های عمومی در یک مکان موجود یا پیشنهاد شده اطلاق می شود . چیدمان استلزام گسترده ای برای کیفیت ، بهره وری دارد . تصمیمات چیدمانی […]