برچسب: فرآیند کاری لنژری بیمارستان

  • فرآیند کاری لنژری بیمارستان -قسمت اول

    فرآیند کاری لنژری بیمارستان -قسمت اول

    فرآیند کاری لنژری بیمارستان فرآیند کار لنژری بیمارستان را میتوان به مراحل زیر دسته بندی نمود : الف: جمع آوری ، انتقال وتفکیک البسه ومنسوجات /آلوده    ب: مرحله شستشو  ج: مرحله خشک کردن و اتو کشی د: بسته بندی ونگهداری البسه ومنسوجات تمیز  البسه ها ومنسوجاتی که برای شستشو به لنژری آورده می شود به […]