برچسب: فولی و فلکه لباسشویی

  • سیستم های انتقال قدرت انعطاف پذیر

    سیستم های انتقال قدرت انعطاف پذیر

    سیستم های انتقال قدرت انعطاف پذیر سیستم های انتقال قدرت انعطاف پذیر شامل انواع تسمه ها، زنجیرها و کابل ها است که معمولاً هنگامی برای انتقال توان از آنها استفاده می شود. که فاصله محورهای محرک و متحرک نسبتاً زیاد باشد و در این شرایط جایگزین چرخ دنده ها می شوند که در فواصل محوری […]