برچسب: لباسشویی کمک فنردار

  • لباسشویی صنعتی بدون فونداسیون یا ساده ؟

    لباسشویی صنعتی بدون فونداسیون یا ساده ؟

    لباسشویی صنعتی بدون فونداسیون یا ساده ؟ لباسشویی صنعتی بدون فونداسیون یا ساده هر دو برای شستشوی لباس ، پتو ، ملحفه و … مراکز مختلف مناسب است . بعبارتی تفاوتی در عملکرد آنها نیست و کار شستشو را انجام میدهند . تنها تفاوتی که در عملکرد آنها میتوان نام برد ، میزان دور تند […]