برچسب: محیط زیست

  • خطر میکروپلاستیک برای محیط زیست

    خطر میکروپلاستیک برای محیط زیست

    خطر میکروپلاستیک های موجود در پساب برای محیط زیست                        تشخیص الیاف ریخته شده در پساب از شستشوی منسوجات به دلیل سهم گزارش شده در آلودگی میکروپلاستیک ، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. روشهای تحلیلی که معمولاً برای تشخیص فیبر در مایعات […]