برچسب: میکروسوئیچ

  • آبگیر صنعتی یا سانتریفیوژ

    آبگیر صنعتی یا سانتریفیوژ

    آبگیر صنعتی یا سانتریفیوژ دستگاه آبگیر صنعتی یا سانتریفیوژ با سرعت دورانی بالایی که دارد G-factor یا نیروی گریز ازمرکز مناسبی جهت آبگیری بیشتر منسوجات شستشو شده تولید مینماید. لذا از این دستگاه پس از لباسشویی صنعتی یا پتوشوی های فاقد دور تند یا لباسشویی های صنعتی که دور تند آبگیری پایینی دارند کاربرد دارد. […]