برچسب: میکروفیبر لباس

  • تاثیر زمان و دما شستشو بر روی لباس و محیط زیست

    تاثیر زمان و دما شستشو بر روی لباس و محیط زیست

    زمان و دمای شستشو چقدر بر روی لباس و محیط زیست تاثیرگذارند ؟ آیا تا به حال به این توجه کرده اید که لباسهای مورد علاقه شما چگونه رنگ و حالت خود را از دست میدهند ؟ تاثیر زمان و دما شستشو لباس شستن ممکن است مقصر باشد . یک مطالعه جدید نشان داده است […]