برچسب: پالتو

  • نحوه مراقبت از پالتوهای خز طبیعی

    نحوه مراقبت از پالتوهای خز طبیعی

    نحوه مراقبت از پالتوهای خز طبیعی لباسهایی مانند کاپشن ها و پالتوها با خز حیوانات یا خز مصنوعی آراسته شده اند. اگر مطمئن نیستید که چه نوع خز در پالتوی شما به کار رفته ، می توانید یک آزمایش ساده سوزاندن انجام دهید. ابتدا چند رشته را برش داده و آن را روی یک سطح […]