برچسب: گروه صنعتی آپادانا

  • شرکت پاکشویان آپادانا

    شرکت پاکشویان آپادانا

    شرکت پاکشویان آپادانا از ۳۰ سال پیش مطالعات و تحقیقات خود را بر روی نمونه ها و دستگاه ها در عرصه صنعت تجهیزات رختشویخانه های صنعتی آغاز نمود و توانسته سهم به سزایی در این صنعت داشته باشد . به همین منظور مستمر و پویا در عرصه صنعت رختشویخانه های صنعتی کشور طی ۳۰ سال […]